Товариство з обмеженою відповідальністю
Коляса констракшн менеджмент

Об'єднання талантів для найвищих стандартів професіоналізму та світового досвіду

*Переглядаючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашою політикою використання файлів cookie.

Загальні положення

1.1. Назва Товариства:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Коляса констракшн менеджмент."

1.2. Місцезнаходження: "К15 Бізнес-центр"
вулиця 15-го Квітня, 2м, Тернопіль, Тернопільська область, 46023

1.3. Створене з метою регулювання та координації діяльності у сферах будівельного управління, розробки програмного забезпечення, виробництва та продажу технічного обладнання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Коляса констракшн менеджмент" створене з метою ефективного регулювання та координації діяльності в ряді стратегічних напрямків. Ці напрямки включають у себе будівельне управління, розробку програмного забезпечення, а також виробництво та продаж технічного обладнання.

У сфері будівельного управління наше Товариство ставить за мету впровадження новаторських технологій та підходів, спрямованих на підвищення ефективності та точності будівельних процесів. Ми прагнемо створити умови для високоякісного будівництва, враховуючи сучасні стандарти та вимоги ринку.

У сфері розробки програмного забезпечення наші фахівці спрямовані на створення інноваційних рішень, які полегшують та оптимізують процеси у будівельній галузі. Ми прагнемо до високого рівня функціональності та надійності програм, які відповідають потребам сучасного будівельного бізнесу.

У виробництві та продажу технічного обладнання наше Товариство орієнтується на створення та постачання інноваційних рішень для будівельної індустрії. Ми надаємо високоякісне обладнання, яке відповідає всім сучасним стандартам безпеки та технічних вимог.

Товариство розвивається відповідно до потреб ринку та стрімко адаптується до викликів галузі, працюючи на перетині будівельного, технологічного та виробничого секторів. Наша місія - створювати інтегровані рішення, що забезпечують сталість та успішність у будівельній сфері.

Предмет діяльності

2.1.1. Надання послуг у сфері будівельного управління:
Товариство здійснює повний спектр послуг у сфері будівельного управління. Від планування та координації будівельних процесів до ефективного контролю якості та безпеки, наше Товариство спрямоване на забезпечення високих стандартів у будівельній галузі.

2.1.2. Розробка та впровадження програмного забезпечення:
Товариство фокусується на інноваціях у галузі програмного забезпечення для будівельного сектору. Ми розробляємо та впроваджуємо високоефективні програмні рішення, що сприяють автоматизації та оптимізації будівельних процесів.

2.1.3. Виробництво та торгівля технічним обладнанням:
Товариство забезпечує якісне технічне обладнання для будівельних проектів. Від інноваційних технологій до надійних машин та обладнання, ми пропонуємо рішення, що відповідають вимогам сучасного будівельного ринку.

Предметом діяльності Товариства є створення інтегрованих рішень, спрямованих на вдосконалення будівельних процесів та підвищення ефективності в усіх аспектах будівельної індустрії.

2.2. Товариство може здійснювати інші види діяльності, що відповідають його статутним цілям.

Предметом діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Koliasa Construction Management" є надання високоякісних послуг у сфері будівельного управління. Ми спрямовані на оптимізацію та координацію будівельних проектів, забезпечуючи їх виконання згідно з найвищими стандартами та вимогами.

Окрім будівельного управління, Товариство активно займається розробкою та впровадженням програмного забезпечення, яке допомагає вирішувати різноманітні завдання у будівельній галузі. Наші програмні продукти спрямовані на автоматизацію процесів, полегшення роботи та підвищення ефективності в усіх етапах будівельного циклу.

У доповнення до цього, Товариство займається виробництвом та торгівлею технічним обладнанням. Ми пропонуємо інноваційні рішення та високоякісне обладнання для будівельної індустрії, сприяючи розвитку сучасних технологій та покращенню якості будівельних проектів.

Зазначено, що Товариство може здійснювати інші види діяльності, які відповідають його статутним цілям. Це надає нам гнучкість у відповіді на змінні умови ринку та можливість розширювати спектр послуг та продуктів для задоволення потреб наших клієнтів.

Учасники та Управління

3.1. Учасники Товариства визначаються статутом і мають рівні права в управлінні та розподілі прибутку. Наша корпоративна структура спирається на принципи рівності та справедливості, забезпечуючи кожному учаснику право голосу та участь в процесах управління.

Засновники Товариства покладаються на відкритий та колективний підхід до прийняття стратегічних рішень. Кожен учасник має можливість вносити свій вклад у формування політики Товариства, спрямованої на досягнення взаємних цілей та успіху.

Наші учасники – це не просто інвестори, а активні учасники процесу, об’єднані спільною метою розвитку і вдосконалення нашої діяльності. Рівність управління та участі робить наше Товариство ефективним та відкритим для інновацій та нових ідей, що сприяє його сталому розвитку в усіх напрямках.

3.2. Управління здійснюється колегіально загальним збором учасників.

Управління Товариством здійснюється колегіально через проведення загальних зборів учасників. Кожен учасник має право приймати активну участь у важливих вирішеннях, обговоренні стратегій та ухваленні ключових рішень, що стосуються діяльності Товариства.

Загальні збори є форумом для обміну інформацією, висловлення поглядів та прийняття колективних рішень. Цей колегіальний підхід відображає прозорість та взаєморозуміння в управлінні, сприяючи конструктивному взаємодії між учасниками.

Загальні збори створюють можливість для обговорення та врахування різноманітних точок зору, забезпечуючи справедливий та рівноправний механізм прийняття рішень, що відображають інтереси всіх учасників Товариства.

Фінансові питання

4.1. Спосіб та строки розподілу прибутку визначаються рішенням загальних зборів. Цей механізм дозволяє учасникам Товариства спільно обговорювати та узгоджувати стратегії розподілу прибутку від діяльності.

Рішення, прийняте загальними зборами, враховує поточні фінансові результати Товариства, підприємницькі можливості та стратегічні завдання. Цей процес сприяє визначенню ефективних та справедливих механізмів розподілу, що відображають інтереси всіх учасників.

Такий підхід підтримує принцип взаємодії та взаєморозуміння в управлінні фінансовою діяльністю Товариства, сприяючи стабільності та ефективності в управлінні фінансовими ресурсами.

4.2. Зобов'язання Товариства обмежуються його власним майном. Це означає, що фінансові зобов'язання та ризики, пов'язані з діяльністю Товариства, несе саме Товариство, і вони обмежені вартістю його активів.

Цей принцип дозволяє забезпечити фінансову стійкість Товариства та захист його учасників від особистого фінансового ризику. Власність та активи Товариства виступають як засіб гарантування його фінансової стабільності та відповідальності перед контрагентами.

Заключні положення

5.1. Зміни та доповнення до статуту приймаються рішенням загальних зборів. Цей процес передбачає активну участь учасників Товариства у формуванні та вдосконаленні правового фундаменту, який визначає основні принципи та положення діяльності Товариства.

Рішення загальних зборів є результатом колективного розгляду та обговорення пропозицій щодо статуту. Цей процес є важливим кроком у розвитку та адаптації Товариства до змін в економічному, правовому та регуляторному середовищі.

Зміни до статуту дозволяють Товариству бути гнучким та реагувати на виклики сучасного бізнес-середовища, забезпечуючи йому необхідні інструменти та засоби для ефективної та стабільної діяльності.

5.2. Статут вступає в силу з моменту його прийняття загальними зборами учасників. Це стверджує чіткий момент введення в дію правового документу, визначаючи його чинність з моменту одноголосного погодження всіма учасниками Товариства.

Цей пункт підкреслює важливість колективної згоди в управлінні та регулюванні діяльності Товариства. Введення в дію статуту є ключовим етапом у створенні юридичної бази для діяльності Товариства та забезпеченні порядку в його внутрішніх відносинах.

Дата ухвалення 22.02.2024

Голова загальних зборів
Коляса І.Є.